Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA):

http://www.emcdda.europa.eu/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission):

https://ec.europa.eu/commission/index_en

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (Commission on Narcotic Drugs):

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime):

http://www.unodc.org

Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (International Narcotics Control Board):

http://www.incb.org/

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation):

http://www.who.int/en/

Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης (Pompidou Group of the Council of Europe):

https://www.coe.int/en/web/pompidou

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ):

http://onek.org.cy/

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών Ελλάδας (ΟΚΑΝΑ):

http://www.okana.gr/

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Ελλάδας (ΚΕΘΕΑ):

http://www.kethea.gr/

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας