Ανοικτές Τηλεφωνικές Γραμμές

Στην Κύπρο, λειτουργούν Ανοικτές Τηλεφωνικές Γραµµές που παρέχουν πληροφόρηση, καθοδήγηση ή / και συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα παραποµπής του ατόµου ή της οικογένειας σε δοµές  και  προγράµµατα  στα  οποία  µπορούν  να  απευθυνθούν  για  εξειδικευµένη βοήθεια.

Ανοικτές τηλεφωνικές γραµµές στις οποίες παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες:

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1402 (θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία)


Κέντρο Συµβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας “ΠΕΡΣΕΑΣ”
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1456


Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1410


Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών, Αστυνοµία Κύπρου
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1498


Δωρεάν Γραμμή Διακοπής Καπνίσματος
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1431

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας