Στοιχεία για το Κάπνισμα

Με τη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων της ΑΑΕΚ, το Τμήμα Παρακολούθησης θα αρχίσει να συλλέγει στοιχεία και δεδομένα για την κατάσταση του καπνίσματος στην Κύπρο.

Για πρόσβαση σε στοιχεία για το κάπνισμα ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας