Παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

O εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας διευρύνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΑΑΕΚ έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο η Κύπρος ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με την προώθηση μίας πιο σφαιρικής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Για την αντιμετώπιση της  παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια ακολουθείται η ίδια θεραπευτική προσέγγιση με τις άλλες εξαρτήσεις. Στόχοι της θεραπείας είναι κυρίως:

  • Η ενίσχυση της επίγνωσης των συνεπειών του τζόγου και η μείωση της αντίστασης στην αλλαγή
  • Η εξέταση της αμφιταλάντευσης του ατόμου και η εξισορρόπηση των αποφάσεων της αλλαγής
  • Η ενθάρρυνση του ατόμου να ξεκινήσει ένα εύρος νέων συμπεριφορών με βάση την απόκτηση νέας γνώσης, ενόρασης, στάσεων και δεξιοτήτων
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης των καταστάσεων υψηλού κινδύνου και η πρακτική εξάσκηση  νέων ικανοτήτων, ώστε να διατηρηθεί ένας ισορροπημένος και υγιής τρόπος ζωής
Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας