Οδηγοί ΜΜΕ

Οδηγός Καλής Πρακτικής για ΜΜΕ - Αντιμετωπίζοντας το στίγμα της εξάρτησης

Οι εκπρόσωποι της έντυπης, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής δημοσιογραφίας έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν μέσα από το έργο τους για απρόσκοπτη μεταφορά των ειδήσεων και αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση αναφορικά με  τα θέματα που σχετίζονται με τις ουσιοεξαρτήσεις, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα πολύπλοκο και πολυδιάστατο με σημαντικές ανθρώπινες, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, η ΑΑΕΚ είχε εκδώσει το 2013, τον Οδηγό καλής πρακτικής για τους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ο οποίος αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους δημοσιογράφους να αναφέρονται με ακρίβεια και αντικειμενικότητα στο θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών, έτσι ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταπολέμηση του στίγματος που γεννιέται από την άγνοια και στην «αντικατάστασή» από την εμπεριστατωμένη γνώση, η οποία συμβάλλει στην κατανόηση του φαινομένου και την στήριξη των ατόμων με εξάρτηση.

 

Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα ΜΜΕ

Ο Οδηγός αναβαθμίστηκε το 2015 ώστε να περιλαμβάνει αναφορές στο νομοθετικό πλαίσιο και σε πτυχές που αφορούν στα ανήλικα άτομα και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους Λειτουργούς των ΜΜΕ να αναφέρονται με ακρίβεια και αντικειμενικότητα στο θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταπολέμηση του στίγματος, στην κατανόηση του φαινομένου, στη στήριξη των ατόμων με εξάρτηση καθώς και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας