Εκπαίδευση στη θεραπεία και συμβουλευτική της τοξικοεξάρτησης - Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη του 2ου κύκλου,  του διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος στη θεραπεία και συμβουλευτική της τοξικοεξάρτησης. Στόχος του προγράµµατος είναι η ολοκληρωµένη μετεκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην συµβουλευτική και θεραπεία της τοξικοεξάρτησης ώστε  να αποκοµίσουν θεωρητική επάρκεια και κλινική και εφαρμοσμένη γνώση που να μπορούν να αξιοποιήσουν στην κλινική δουλειά τους με χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας