Έναρξη υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση θεραπευτικών προγραμμάτων για τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2018

Η Αρχή Αντιμετώπισης Κύπρου, ως η Αρμόδια Αρχή του Κράτους για τις εξαρτήσεις τόσο στις παράνομες όσο και τις νόμιμες ουσίες καθώς και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, δέχεται προτάσεις για την οικονομική επιχορήγηση θεραπευτικών προγραμμάτων για τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, για το έτος 2018. Σημειώνεται ότι γίνεται αποδεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Για αποστολή των εντύπων παρακαλούμε όπως χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση info@naac.org.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 30η Μαρτίου 2018, μέχρι τις 12:00 μ.

Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας