Πιλοτικό Πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ

Η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK) εφαρμόζουν το Πιλοτικό Πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ.

Στόχος Προγράμματος: Η ανάπτυξη πιλοτικής υπηρεσίας κοινωνικής επανένταξης στην οποία θα παραπέμπονται άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν στο παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση, από όλες τις κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες, καθώς και ιδιωτικές υπηρεσίες ή/και παράλληλα με την ολοκλήρωση της θεραπείας τους.

Περίοδος Υλοποίησης: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018

Στάδια Υλοποίησης Προγράμματος:

  • Εκτίμηση ατομικών αναγκών και ενδιαφερόντων που συμβάλλουν στην κοινωνική επανένταξη ατόμων
  • Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα κατάρτισης και εργασίας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών για τρείς διαφορετικές εξειδικεύσεις
  • Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση και παρακολούθηση

Αριθμός συμμετεχόντων: Το πρόγραμμα αναμένεται να παράσχει υπηρεσίες σε 50 τουλάχιστον άτομα από όλη την Κύπρο

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την κα Ελένη Γκούρλα, τηλ. 22842574, email: gourla.e@unic.ac.cy και την κα Νικολέττα Κυριάκου, τηλ. 22842500.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας