Νομοθεσία που αφορά στο νάρκοτεστ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, τη λήψη μέτρων πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών που οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για τους ίδιους τους χρήστες αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.

Το Νάρκοτεστ έχει υιοθετηθεί σαν τέτοιο μέτρο το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση των δυστυχημάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων δυστυχημάτων.

Από το 2014 μέχρι και το 2016 στην Κύπρο καταγράφηκαν 17 θανάτοι από οδικά δυστυχήματα στα οποία ανιχνευθήκαν παράνομες ουσίες στους οδηγούς. Συγκεκριμένα, για το έτος 2014 δύο θάνατοι, για το 2015 εννέα θάνατοι και για το 2016 πέντε θάνατοι.  

Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν θα εξετάζει θέμα χρήσης ή εμπορίας αλλά θα εξετάζει ΜΟΝΟ την οδήγηση μετά την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας