Καπνός

O εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου διευρύνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της ώστε να περιλαμβάνει το κάπνισμα. Με αφετηρία μια φιλοσοφία πρόληψης που αποστασιοποιείται από τις ουσίες και επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, η ΑΑΕΚ συμμετείχε πάντοτε ενεργά στην Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, ενώ ταυτόχρονα, έχει συμπεριλάβει προληπτικές δράσεις και για τον καπνό στην Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020 προληπτικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο να μεταβάλουν το άμεσο ατομικό, κοινωνικό, και οικονομικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό για την όποια χρήση περιβάλλον.

Η ΑΑΕΚ στήριξε θερμά την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία αποσκοπούσε στην αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, αφού ερευνητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση καπνού και να κινητοποιήσει αρκετούς καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα. Η ΑΑΕΚ υπογραμμίζει ότι η προστασία από τις συνέπειες των εξαρτησιογόνων ουσιών και η παροχή ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από καπνό, αποτελεί αναμφισβήτητο δικαίωμα του κάθε πολίτη και συνεπώς η διασφάλιση του δικαιώματος αυτού δεν αποτελεί προσωπική ευθύνη, αλλά υποχρέωση της Πολιτείας και επιτυγχάνεται μέσα από συλλογική προσπάθεια. Η παράλληλη δραστηριοποίηση όλων των Υπουργείων, φορέων και οργανώσεων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών στη διασφάλιση του δικαιώματος του κάθε πολίτη για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από καπνό, θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα εφόσον η ακούσια έκθεση στον καπνό του τσιγάρου (ενός ισχυρού μείγματος δηλητηρίων, τοξίνων, και καρκινογόνων ουσιών) οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας και σε θάνατο.

Για να δείτε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη διακοπή του καπνίσματος, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Για την επισκόπηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για το κάπνισμα στην ΕΕ, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Για τη σχετική εθνική νομοθεσία (Ο περί προστασίας της υγείας Νόμος του 2017), ακολουθήστε το σύνδεσμο.


Πληροφορίες για τα Προγράμματα Διακοπής του Καπνίσματος:

Τα Προγράμματα Διακοπής του Καπνίσματος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας έχουν ως στόχο την ενημέρωση, πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος στην Κύπρο. Ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί αναφορικά με τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία ή να διακόψει το κάπνισμα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί με την Υπηρεσία διαμέσου της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1431. Η γραμμή απαντάται από γραμματειακό λειτουργό ή από τηλεφωνητή όπου μπορείτε να αναφέρετε τα στοιχεία σας και την επαρχία από την οποία καλείτε. Οι λειτουργοί των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος θα σας καλέσουν εντός μίας βδομάδας για να σας ενημερώσουν για τα προγράμματα μας και, εάν επιθυμείτε, να σας δώσουν συνάντηση για την έναρξη της διακοπής του καπνίσματος. Τα προγράμματα μας προσφέρουν ομαδικές και ατομικές παρεμβάσεις όπως επίσης και υποστήριξη για τη διακοπή διαμέσου συμβουλευτικής και φαρμακευτικής παρέμβασης (μέσω χρήσης εμπλάστρων νικοτίνης).

 Οι κλινικές διακοπής προσφέρονται στις ακόλουθες επαρχίες:

  • Επαρχία Λευκωσίας
  • Επαρχία Λεμεσού
  • Επαρχία Πάφου
  • Επαρχία Λάρνακας

 Σημειώνεται ότι γίνονται προσπάθειες για έναρξη των προγραμμάτων και στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας