Επιχορηγήσεις / Προκηρύξεις

Η Αρχή  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας που τη διέπει ενισχύει οικονομικά σε ετήσια βάση προγράμματα πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και μείωσης της βλάβης που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, μέσα από καθορισμένες διαδικασίες δημόσιας πρόσκλησης.

Οικονομική Επιχορήγηση Θεραπευτικών Προγραμμάτων 2018

Η Αρχή Αντιμετώπισης Κύπρου, ως η Αρμόδια Αρχή του Κράτους για τις εξαρτήσεις τόσο στις παράνομες όσο και τις νόμιμες ουσίες καθώς και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, δέχεται προτάσεις για την οικονομική επιχορήγηση θεραπευτικών προγραμμάτων για τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, για το έτος 2018.

Σημειώνεται ότι γίνεται αποδεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Για αποστολή των εντύπων παρακαλούμε όπως χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση info@naac.org.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 30η Μαρτίου 2018, μέχρι τις 12:00μ.

Τα έγγραφα θα τα βρείτε στην www.naac.org.cy (επισυνάπτεται με τίτλο: Έντυπο Επιχορήγησης Θεραπείας 2018)

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας