Ενημερωτικό Δελτίο ΑΑΕΚ

Με το μηνιαίο της Ενημερωτικό Δελτίο, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) συνεχίζει την ενημέρωση των συνεργατών της και της κοινωνίας ευρύτερα για θέματα που άπτονται του ρόλου της ως του ανώτατου φορέα της χώρας μας σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας