Εκδόσεις / Έντυπα

Έντυπα που επικεντρώνονται στην πρόληψη και εκδίδονται  από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ ή άλλους οργανισμούς. Απευθύνονται τόσο σε ειδικούς στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, όσο και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί κλπ.


Εξαρτησιογόνες Ουσίες


Σε ότι αφορά στη θεραπεία, εκδίδονται έντυπα που απευθύνονται τόσο σε ειδικούς στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, όσο και στα άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ουσιοεξάρτησης.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας