Διάσκεψη Τύπου 5ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ

6/12/2017 13:30 - 15:00

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στόχος της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου του 2017 είναι η προώθηση μέτρων μείωσης των κινδύνων που σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα σε παιδιά και νέους. 

Η φετινή εκστρατεία θα εστιάσει κυρίως στην προώθηση καλών πρακτικών για μείωση της προσβασιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα σε ανήλικα παιδιά αλλά και στην μείωση της υπέρμετρης κατανάλωσης ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-25 ετών μέσα από παρεμβάσεις όπως αυτές προωθούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Δίκτυο Πολιτικής του Αλκοόλ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εθνική Πολιτική και Δράση για το Αλκοόλ και άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

Οι καλές πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν προληπτικά μέτρα αλλά και μέτρα ελέγχου στοχεύουν στην μείωση των κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της πρόσβασης στο αλκοόλ από ανήλικα άτομα και της μείωσης των επικίνδυνων συμπεριφορών, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας