Συνάντηση της Οριζόντιας Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για τα Ναρκωτικά

8/02/2018 10:00 - 9/02/2018 18:00

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου συμμετέχει στις μηνιαίες συναντήσεις της Οριζόντιας Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, όπου συζητούνται οριζόντια θέματα (πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, μείωση της βλάβης, καταστολή, διεθνής συνεργασία) πολιτικής για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας