Δείκτης θανάτων σχετιζόμενων με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και θνησιμότητας

Οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους. Άμεσοι θάνατοι θεωρούνται όσοι προκύπτουν από την ίδια την χρήση, δηλ. την υπερβολική δόση, όπου γίνεται πρόσληψη ψυχοδραστικής ουσίας (π.χ. οπιούχο, διεγερτική ή υπνωτική ηρεμιστική ουσία) σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που ανέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι έμμεσοι θάνατοι, από την άλλη, αναφέρονται σε θάνατους που προκύπτουν από άλλες συνέπειες της χρήσης, όπως για παράδειγμα οδικά δυστυχήματα, αυτοκτονίες κ.α., στους οποίους η χρήση ουσιών εμπλέκεται, αλλά έχει δευτερεύων ρόλο ως προς την αιτία του θάνατου.

Η παρακολούθηση των σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο  εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία, καθώς και στον εντοπισμό επικίνδυνων προτύπων χρήσης, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στο σχεδιασμό μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Για στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας